MUSIK
På 80-talet gjorde jag två skivor för barn. Öregrundsgatan 13 kan du här ladda ner (GRATIS) i sin helhet tillsammans med CD-omslag och texthäfte med illustrationer av Hanna Stahle.

Från Nallens favoriter (Gammafon CD022) kan du lyssna på låtutdrag och titta på bilder som Jockum Nordström gjorde till skivan (1985).

P g a problem med ljuduppspelningen
är länkarna till musikfilerna tillfälligtvis
borttagna.